Over katten en kittens bestaan nogal wat feiten en fabels. Dat een zwarte kat ongeluk zou brengen bijvoorbeeld… We gebruiken het nu nog spreekwoordelijk maar in vroegere tijden werd er geloof aan gehecht. In sommige van die fabels blijven mensen hardnekkig geloven. Vandaar dat we er een aantal op een rijtje hebben gezet. Voor aanvullingen op dit lijstje staan we open, mail ze naar Katimo.

Sterilisatie: Dat een poes eerst jongen moet hebben gehad of krols moet zijn geweest, voordat zij gesteriliseerd kan worden, is pertinent onjuist.

Een kat heeft negen levens: Was het maar waar! Door deze uitdrukking hebben mensen weleens het idee, dat een kat een beresterk dier is. Die kun je wel laten gaan. Maar het verkeer en de natuurlijke vijanden zoals: mens en hond vormen een bedreiging voor de kat. Daarom verdient iedere kat bescherming van zijn personeel, zodat hij geen van zijn (zg.9 levens) hoeft te gebruiken.

Een kat komt altijd op z’n pootjes terecht: Nou was dat nou maar waar. Helaas kunnen katten zich ernstig verwonden door een val. Zelfs van geringe hoogte kunnen ze zich aan de rug bezeren. Ondanks zijn behendigheid kan ook een kat een afstand verkeerd inschatten en bij een sprong vallen. Een kat ‘om te kijken of hij écht op z’n pootjes terecht komt’ van 7 hoog uit het raam kieperen is dan ook het meest idiote wat je kunt doen! Sterker nog, het is dierenmishandeling!

Katten kunnen wel een dagje zonder eten: Katten moeten elke dag hun portie eten en drinken hebben. Uithongeren om hem te dwingen om een bepaald soort voedsel te eten is verkeerd. Katten kunnen heftig reageren als ze niet iedere dag eten.

Katten houden niet van water: O, ja die zijn er zeker. Maar er zijn ook katten bekend die mee douchen of voortdurend in de wasbak zitten. Zelfs zwemmende katten zijn bekend. Dus dat alle katten pertinent niet van water houden is onjuist.

Als je een kater te vroeg castreert, groeit hij niet meer: Katers groeien wel degelijk door als ze jong gecastreerd zijn. Ergens wel logisch ook: alle energie die anders in het ontwikkelen van zijn geslachtsdelen gaat zitten, kan nu elders besteed worden!

Castratie is hetzelfde als sterilisatie: Castratie wil zeggen: de elementen verwijderen die zorgen voor de geslachtskenmerken. Oftewel: bij katers de ballen en bij poezen de eierstokken (en eventueel de baarmoeder, maar dat laatste blijkt niet beslist nodig te zijn). Sterilisatie wil zeggen: ervoor zorgen dat het dier niet meer vruchtbaar is (dus bij katers de zaadleiders doorknippen en bij poezen de eileiders onderbreken). In dit geval zal een dier nog steeds de kenmerken van zijn/haar geslacht vertonen, alleen is zwangerschap of bevruchting niet meer mogelijk. Eigenlijk is dit dus hetzelfde als bij mensen. Mensen worden gesteriliseerd (onvruchtbaar gemaakt), dieren worden gecastreerd (ontdaan van geslachtskenmerken). Ook bij een poes heet het dus officieel castratie! In de wandelgangen wordt echter vaak de term sterilisatie gebruikt voor een poes, technisch gezien is dit onjuist.

Katers sproeien en plassen altijd in huis: Onjuist. Als een kat ineens in huis gaat plassen, heeft dit een directe oorzaak. Ga bij de dierenarts na of de kat geen blaasontsteking of blaasgruis heeft.

Het is niet erg als mijn kat van een plant eet. Kijk daar mee uit! Er zijn vele planten (en kruiden en struiken) giftig voor de kat. Koop kattengras voor de kat, poes of het kitten. Dat is onschuldig.

Mijn kat kan wel hondenvoer of vegetarisch eten: Katten kunnen zelf geen taurine maken, ze moeten het opnemen uit dierlijke eiwitten. Problemen ontstaan als katten vegetarisch gevoed worden of gevoerd worden met hondenvoer, dat in het algemeen een lager percentage dierlijk eiwit bevat dan kattenvoer. Behalve problemen in het netvlies, treden ook hartproblemen op.

Katten kunnen in het pikkedonker zien: Dat is dus niet waar, ook hun ogen hebben licht nodig om ermee te kunnen zien; zo werken ogen nu eenmaal. Katten kunnen echter minieme luchtverplaatsingen en -trillingen voelen met hun snorharen. Daardoor kunnen ze in het complete donker niet zien, maar wel hun weg vinden.

Katten hechten niet aan mensen, alleen aan huizen: Ja, en bananen zijn krom omdat de gele verf ongelijk opdroogt. Voor alle duidelijkheid: dit is dus pertinent onjuist.

Je mag een kat best een tik geven om iets af te leren: Fout! Bijzonder fout zelfs. Verbaal en fysiek geweld zijn bij een kat (en bij alle dieren, red.) uit den boze. Hier raakt het dier alleen maar angstiger en gefrustreerder van wat resulteert in verstoord gedrag. Een simpelweg ‘Nee’ zeggen bij ongewenst gedrag en het dier weghalen bij het object is vele malen effectiever.

Najaarskatjes zijn minder sterk dan voorjaarskatjes: Dat geldt wel voor verwilderde katten maar niet voor kittens die in huiselijke omgeving worden geboren. Deze fabel heeft alles te maken met het feit dat voorjaarskatjes konden profiteren van het ruimere voedselaanbod in de zomermaanden, terwijl de najaarskatjes meer tijd en energie moesten besteden aan de jacht. In de wintermaanden is er immers minder prooi voorhanden. Ook de regen en koude van de wintermaanden doen een aanslag op de gezondheid van de verwilderde kat.