Deze transparante pagina met informatie over Stichting Katimo sluit aan bij de voorwaarden die gelden vanuit de belastingdienst voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Voorwaarden ANBI instelling

 • de naam van de instelling
 • het KvK nummer/ RSIN/fiscaal nummer
 • de contactgegevens
 • de doelstelling
 • hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
 • de bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid en de namen van de bestuurder
 • een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
 • de balans en de staat van baten en lasten met toelichting

De naam van de instelling

statutaire naam: Stichting KATIMO Nederland
publieke naam: Stichting Katimo en Katimo

Kamer van Koophandel nummer

12056122

Het RSIN/fiscaal nummer

813968124B01

De contactgegevens

Spikkerweg 156A
6042 KS Roermond
www.stichtingkatimo.nl
contactpersoon: Corien Tonnaer
Telefoon: 06 – 46594440
E-mail: stichtingkatimo@gmail.com

De doelstelling

Stichting Katimo biedt kattenopvang en kittenopvang voor geheel Nederlands Limburg. Wij zetten ons in voor moederloze (zoog)kittens en moederpoezen die hulp nodig hebben omdat ze over straat zwerven en/of last veroorzaken of worden gedumpt door mensen. Al onze poezen, katers en kittens zoeken een baasje waar ze hun leven lang mogen wonen.

Onderdelen van de doelstelling:

 • Kattenopvang (tijdelijke opvang / crisisopvang)
 • Kattenopvang (permanent opvang oude en gehandicapte katten)
 • Verwilderde Zwerfdieren (invangen, castreren en terugplaatsen)
 • Kittens (opvang, verzorgen en plaatsen veelal via gastgezinnen)
 • Het geven van voorlichting (katten, situatie katten, omgang)

Beleidsplan 2022-2025

Beleidsplan 2022-2025

De bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid en de namen van de bestuurders

C.J. Tonnaer – Beurskens, voorzitter
Datum in functie 27-12-2004
F.E.J. Verkooijen, secretaris
Datum in functie 10-08-2019
W. Stein, penningmeester
Datum in functie 01-01-2011
De bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd.

Er worden geen beloningen en onkostenvergoeding betaald door stichting Katimo aan bestuurders en/of vrijwilligers.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Financiële verantwoording