Stichting Katimo is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen nut beogende instelling). Dat betekent dat wij geen belasting hoeven af te dragen over een schenking, (periodieke) gift, legaat of een erfenis. Voor u is het mogelijk om fiscaal voordelig te schenken.

De naam van de instelling

statutaire naam: Stichting KATIMO Nederland
publieke naam: Stichting Katimo en Katimo

Kamer van Koophandel nummer

12056122

Het RSIN/fiscaal nummer

813968124B01

De contactgegevens

Spikkerweg 156
6042 KS Roermond
www.stichtingkatimo.nl
contactpersoon: Nicole Tonnaer
Telefoon: 06 – 46594440
E-mail: stichtingkatimo@gmail.com

De doelstelling

Stichting Katimo biedt kattenopvang en kittenopvang voor geheel Nederlands Limburg. Wij zetten ons in voor moederloze (zoog)kittens en moederpoezen die hulp nodig hebben omdat ze over straat zwerven en/of last veroorzaken of worden gedumpt door mensen. Al onze poezen, katers en kittens zoeken een baasje waar ze hun leven lang mogen wonen.

Onderdelen van de doelstelling:

  • Kattenopvang (tijdelijke opvang / crisisopvang)
  • Kattenopvang (permanent opvang oude en gehandicapte katten)
  • Verwilderde Zwerfdieren (invangen, castreren en terugplaatsen)
  • Kittens (opvang, verzorgen en plaatsen veelal via gastgezinnen)
  • Het geven van voorlichting (katten, situatie katten, omgang)

Beleidsplan 2022-2025

Beleidsplan 2022-2025

De bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid en de namen van de bestuurders

A.C.M. Tonnaer, voorzitter
Datum in functie 04-02-2022
F.E.J. Verkooijen, secretaris
Datum in functie 10-08-2019
L. Pollaerts, penningmeester
Datum in functie 17-11-2023
De bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd.

Er worden geen beloningen betaald door Stichting Katimo aan bestuurders en/of vrijwilligers voor verrichte werkzaamheden alleen een vergoeding voor gemaakte kosten.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Financiële verantwoording