Onderzoek

Het dierenwelzijn staat bij ons voorop. We horen de laatste tijd veel te vaak dat dierenambulances – om wat voor reden dan ook – geen hulp bieden aan zieke en gewonde dieren. En dat terwijl zij hier contractueel toe verplicht zijn én er (belasting)geld voor ontvangen. Dit is helaas een landelijke trend.

Contractuele verplichting

Dierenambulances staan onder contract bij gemeentes. In de contracten wordt afgesproken dat ze tegen betaling door die gemeenten hulp aan zwervende dieren en ‘wildlife’ moeten bieden. Die hulp kan bestaan uit het ophalen en vervoeren naar dierenarts of de daartoe aangewezen opvanginstantie(s).

Wat te doen als de dierenambulance niet helpt?

  • Neem contact met ons op indien het in nood verkerende kat betreft.
  • Dien per mail een klacht in bij uw gemeente en stuur ons een kopie van die mail. Vermeld in de mail aan uw gemeente duidelijk uw gegevens (naam, adres, telefoonnummer, mailadres), een omschrijving van de klacht, en waar en wanneer e.e.a. heeft plaatsgevonden.

Wat gaat Katimo doen?

We willen – met een inventarisatie van de klachten – misstanden aan de kaak stellen, oplossingen bespreekbaar maken en er zo voor zorgen dat dieren in nood de hulp krijgen die ze behoren te krijgen.

We houden u op de hoogte. Meer weten? Bel of mail ons gerust.