4 oktober … Werelddierendag ❤️

Op 4 oktober is het Werelddierendag, de dag waarop overal ter wereld wordt stilgestaan bij de rechten van de dieren in onze samenleving 😸🐶🐯🐿️🐖🦒
Het verwijst naar de sterfdag van Sint-Franciscus van Assisi (1181-1226), de grondlegger van de kloosterorde der Franciscanen en een echte natuurliefhebber!
Wij in Nederland vieren Werelddierendag sinds 1930 🐾