Deze transparante pagina met informatie over Stichting Katimo sluit aan bij de voorwaarden die gelden vanuit de belastingdienst voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Voorwaarden ANBI instelling

 • de naam van de instelling
 • het RSIN/fiscaal nummer
 • de contactgegevens
 • de doelstelling
 • het beleidsplan
 • de bestuurssamenstelling
 • de namen van de bestuurders
 • het beloningsbeleid
 • een verslag van de uitgeoefende activiteiten
 • een financiële verantwoording

De naam van de instelling

Stichting KATIMO Nederland

Het RSIN/fiscaal nummer

813968124B01

De contactgegevens

Spikkerweg 156A
6042 KS Roermond
www.stichtingkatimo.nl
contactpersoon: Corien Tonnaer
Telefoon: 0475 – 532777 0475 – 329135 06 – 46594440
E-mail: stichtingkatimo@gmail.com

De doelstelling

Stichting Katimo biedt kattenopvang en kittenopvang voor geheel Nederlands Limburg. Wij zetten ons in voor moederloze (zoog)kittens en moederpoezen die hulp nodig hebben of omdat ze over straat zwerven en/of last veroorzaken of worden gedumpt door mensen. Ook verwilderde zwerfkatten in Limburg steekt onze katten opvang de helpende hand toe. Al onze poezen, katers en kittens zoeken een baasje waar ze hun leven lang mogen wonen.

Onderdelen van de doelstelling:

 • Kattenopvang (tijdelijke opvang / crisisopvang)
 • Kattenopvang (permanent opvang oude en gehandicapte katten)
 • Verwilderde Zwerfdieren (invangen, castreren en terugplaatsen)
 • Kittens (opvang, verzorgen en plaatsen veelal via gastgezinnen)
 • Het geven van voorlichting (katten, situatie katten, omgang)

Strategisch Plan Katimo 2016 – 2018

Inleiding

Katimo is een organisatie die zich bezig houdt met de opvang en verzorging van kittens en (moeder-) katten.
Er wordt o.a. samengewerkt met dierenasiels en dierenbescherming.
De wens bestaat om de organisatie verder te professionaliseren teneinde de continuïteit te kunnen blijven waarborgen.

Organisatie

Katimo kent de stichtingsvorm als basis.
De organisatie bestaat uit het stichtingsbestuur en een groot aantal vrijwilligers.

Taakomschrijving

Stichting Katimo : Centrale organisatie. Non profit. Voornaamste doel is fondsenwerving en bewaking van de kwaliteit rond “Katimo®™”.
Daarnaast is hier de primaire taak aangaande zwerfkatten in ondergebracht.

Opvang katten

Opvang van katten welke binnenkomen (zwerf) via de eigen ambulance en meldingen en opvang derden ( overlijden, ziekenhuisverblijf, etc.) welke worden gebracht.

Randvoorwaarden

Organisatie verder professionaliseren.
Financiën op orde houden.
Samenwerking zoeken met sterke partners (dierenbescherming, dierenartsen, commerciële partijen etc.).

De namen van de bestuurders en bestuurssamenstelling

C.J. Tonnaer – Beurskens, voorzitter
Datum in functie 27-12-2004
P.J.P. Maessen, secretaris
Datum in functie 01-01-2011
W. Stein, penningmeester
Datum in functie 01-01-2011
De bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd.

Het beloningsbeleid

Er worden in 2016 geen beloningen betaald door de stichting Katimo.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Activiteiten 2016

 • Crisisopvang : ruim 300 katten (katten en kitten zonder moeder)
 • Permanente senioren en gehandicapte opvang : 8 katten
 • Gemiddeld in opvang : 50 – 200 katten (inclusief gastgezinnen)
 • Organisatie opvang gastgezinnen
 • Werven gastgezinnen
 • Aantal gastgezinnen: 60
 • Organisatie opening seniorenverblijf 2016
 • Voorlichtingen geven
 • Diverse fondsenwervende activiteiten
 • Naamsbekendheid vergroten

Financiële verantwoording

Voor de financiële verantwoording wordt verwezen naar de separaat te downloaden financiële verantwoording.